Köhanteringslösningar - Minska väntetiderna

Skapa en bra konsumentupplevelse genom att alltid ge aktuell och relevant information till dina kunder. ITAB: s köhanteringslösningar gör det möjligt för kunderna att röra sig runt i butiken, istället för att stå i kö och vänta på sin tur. Resultatet? En bättre kundupplevelse.  

Skräddarsydda köhanteringslösningar för bättre kundupplevelser

Konsumenterna förväntar sig bekvämlighet och att de spenderar sin tid väl. Att stå i kö kan vara väldigt frustrerande, när den tiden kan användas för shopping istället. Konsumenter förväntar sig också att bli betjänade i rätt ordning, av skickliga medarbetare. Våra köhanteringslösningar ger bästa möjliga upplevelse för konsumenten; ett besök kan bokas i förväg hemifrån, mobila kölappar tillåter konsumenter att ströva runt i butiken eller vänta på valfri plats, samtidigt som traditionella kölappar ger en väl beprövad process. Fullt integrerat med mobila funktioner tillsammans med digital skyltning säkerställs aktuell och relevant information till kunden hela tiden.

Förbättrad kundupplevelse

Tillsammans med en europeisk modekedja skapade vi en lösning som gör det möjligt för konsumenter att inte bara ta en virtuell kölapp för en önskad tjänst, utan de kan också påkalla personal till t.ex. provrummen. Konceptet tillåter en konsument i provrummet att ringa en anställd om de behöver hjälp med att hämta en annan storlek eller få ett smakråd. Kunderna kan välja vilken service de vill ha i en infokiosk eller på sin mobil, så att den mest lämpade personalen tillhandahåller den tjänst de behöver. Realtidsuppdateringar via digitala skyltar och i mobilen garanterar att konsumenterna får uppdaterad information om sin köplats, vilket ger en oöverträffad kundupplevelse.

Öka konvertering och försäljning

Att låta konsumenterna röra sig fritt i butiken under kötiden ökar försäljningen. Att tillhandahålla relevant kompetens kan påverka försäljningen positivt.

Lägre driftskostnader

Att analysera historiska data är viktigt vid personalplanering. Att veta vilken service som krävs, och när, är nyckeln för en bra bemanningsplan. Den viktiga datan levereras från vårt köhanteringssystem. Korrekt personalnivå i butiken är avgörande.

VÅRA KÖHANTERINGSSYSTEM