Hunter Douglas och shop-in-shop-koncept

Många varumärken inom bygghandel/DIY-produkter väljer att presentera sitt erbjudande i en shop-in-shop-lösning. Det är ett effektivt sätt att synas i ett större sammanhang men samtidigt skapa den önskade varumärkesupplevelsen i den omgivande butiksmiljön.

En lösning visar många solskydd

Hunter Douglas levererar skräddarsydda persienner, solskydd, fönsterluckor och draperier. De ville stärka sin fysiska närvaro och visa upp sitt breda produktsortiment på en relativt kompakt butiksyta och med ökad operativ effektivitet. Planen för att uppnå detta var att installera över 400 nya shop-in-shop-koncept i sex länder.

Så exponeras produkter med en naturlig känsla

Hunter Douglas vände sig till oss för vår kunskap om butiksdesign, vår erfarenhet och våra välbeprövade lösningar för att förverkliga planen. Utifrån våra kunskaper om konsumenterna började vårt team för lösningsdesign att skissa på hur det breda utbudet av persienner, rullgardiner och andra fönstertäckningsprodukter skulle kunna visas på enklast möjliga sätt. Vi behövde också ta hänsyn till deras önskan om att presentera produkterna på ett sätt som kändes naturligt, nästan så som de skulle kunna se ut i kundernas egna hem.

Installation med minimalt avbrott

När ett shop-in-shop-koncept ska installeras är timing och effektivitet avgörande. Påverkan på butiken bör vara så liten som möjligt för att undvika störningar i den dagliga verksamheten. För att kunna erbjuda en trevlig, fysisk varumärkeskänsla utan friktion i samband med installationen i butiken utformades, konstruerades och tillverkades alla moduler för det nya Hunter Douglas-konceptet på ett sådant sätt att monteringen nästan helt och hållet skedde på produktionsstället. Endast monteringen av produkterna och mindre detaljer gjordes på plats i butiken.

Ett tillfredsställande resultat

Projektet gick smidigt och efter sex månader med en installationshastighet på 8–10 butiker per vecka var de 400 butikerna klara. Konceptet ger konsumenten den önskade varumärkesupplevelsen och har förbättrat Hunter Douglas operativa effektivitet och service.