En ny byggvaruhandel för Leroy Merlin

Byggandet av en ny byggvaruhandel i Ancona, Italien, var av strategisk betydelse för Leroy Merlin, ledare inom branschen.

"DIY"-konsumenter och viljan att skapa

Det som förenar Leroy Merlins konsumenter är viljan att skapa. Oavsett kunskapsnivå vill de inspireras och vägledas på bästa möjliga sätt.

För att möta detta behov behövde Leroy Merlin ett koncept som stärkte och visade deras kunnande, kvalitet och innovation till sina kunder. Men det skulle också stödja deras ambition att skapa förståelse och respekt för miljö, människor och resurser genom ansvarsfull konsumtion.

Skräddarsytt koncept med konsumentvägledning i fokus

Det nya konceptet utvecklades i samarbete med Leroy Merlin och bygger på att vägleda konsumenten för att hitta det de letar efter på bästa möjliga sätt.

Mycket planering och hänsyn lades på display, synlighet och att kunna det skulle kunna uppdateras snabbt. Detta resulterade i ett modulärt hyllsystem, speciellt utformat för att integrera tydlig kommunikation och avdelningsskyltar. Miljöfaktorer var också en viktig del, så som antiseismiska konstruktioner och att använda galvaniserade hyllsystem med integrerade skärmtak för att kunna visa upp produkter för utomhusbyggnation.

För att förstärka ”kunskapsnivån” lades stor vikt vid verkstadsutrymmen, designade och placerade på strategiska platser längs kundresan.

Konsumentflödet anpassades med automatiska grindar med handikappaccess. Kundspecifika självutcheckningsdiskar bidrog till att förbättra både shopping- och varumärkesupplevelsen.

Tydligare varumärkesupplevelse

Genom att förstå sina konsumenters behov och analysera deras förväntningar kunde ITAB stödja Leroy Merlin och hjälpa dem att tillgodose sina kunders förväntningar. Den förbättrade visuella kommunikationen i verkstads- och serviceområdena stärker budskapet och medvetenheten om deras värdeerbjudande när det gäller kunnande, innovation och kvalitet. Dessutom förstärktes varumärkesupplevelsen av de kundunika självutcheckningsdiskarna – med ett effektivt självutcheckningsområde kommer köer och väntetider att reduceras till ett minimum, vilket skapar en mer positiv shoppingupplevelse.

Förbättrad operativ effektivitet och service

För att få maximal genomströmning genom kassazonen ökade de skräddarsydda självutcheckningkassorna både effektivitet och service. Den senaste tekniken gjorde kassaprocessen enkel och säker för konsumenterna. Eftersom en handläggare kan hantera flera SCO-enheter (Self Checkout) kommer genomströmningen per personal att öka och de kan lägga mer tid på att ge service åt andra.

Bättre tillsammans

För Leroy Merlin är ett starkt partnerskap med en leverantör lika viktigt som priset och kvaliteten på en produkt. ITAB är tacksamma att återigen får vara med på resan med målet att Leroy Merlin ska öppna en ny butik per år, samt flera renoveringar.

Share this on