BUTIKSDESIGN

Definition och utarbetande av varumärkes- och butikskoncept och layouter inom olika sektorer för att skapa attraktionskraft, engagemang och ökad försäljning.

BELYSNINGSDESIGN

Hållbara belysningslösningar som påverkar konsumenternas beteende, förbättrar butiksupplevelsen och samtidigt bidrar till energibesparingar och avkastning på investerat kapital.

UTVECKLING AV FORMAT

Formatstrategier och utveckling av detaljhandels- och tjänsteerbjudanden för att stödja utvecklingen av den fullständiga shoppingresan.