Effektivare tjänster och ökat flöde

Skapar en sömlös kundresa som ökar genomströmningen och förbättrar serviceutbudet och effektiviteten.

Effektivitetsmodeller leder till ökad konvertering och minskade kostnader

Genom att samla in konsumentdata och analysera effektivitetsmodeller hjälper vi våra kunder att tolka rådata till lösningar som förbättrar effektivitetstjänsterna och minskar driftskostnaderna. Effektivitetsstudier hjälper kunderna att minska tidsåtgången för aktiviteter som inte ger mervärde. Som ett resultat av detta ökar impuls- och merförsäljningen och maximeras till sin fulla potential.

Förbättra servicen genom effektivitetsmodeller

Genom att utforska och analysera hela resan från början till slut för både konsumenter och kollegor identifierar vi områden som kan förbättras. Genom att kartlägga kundresor och identifiera mönsterbeteenden och processer skapar vi tillsammans lösningar som förbättrar den övergripande serviceeffektiviteten och kundnöjdheten. Genom att inhämta obearbetade kunddata och samarbeta med våra specialiserade partner tolkar vi våra resultat för att på bästa sätt stödja kundstrategier, specifika uppdrag och framtida affärer.

Förbättrat tjänsteutbud och ökad operativ effektivitet för Costa

ITAB utvecklade konceptet ”Framtidens butik” i samarbete med Costa. Målet var att förbättra konsumentmiljön och tjänsteutbudet och att skapa en uppsättning komponenter som passade för alla butiksutrymmen. Att förbättra den operativa effektiviteten och optimera utrymmet var nyckeln för att skapa en standard för mindre format som kunde anpassas efter butiker över hela Storbritannien. En attraktiv resa uppmuntrar nu kunderna att utforska mat och dryck, samtidigt som de informeras om produkt- och miljöpåverkan. Kunderna kan beställa i förväg, click & collect eller gå in för att förbättra den totala effektiviteten och förkorta betjäningstiden. Disken utformades på ett optimalt sätt för att förkorta tiden för att tillreda drycker och minskade mängden förflyttningar som personalen behövde göra. Därefter genomfördes tids- och rörelsestudier för att utveckla lösningen ytterligare. Att skapa ett sätt att skilja sig från konkurrenterna och en snabbare och mer effektiv modell för att beställa och hämta blir en viktig differentieringsfaktor på en marknad med ett stort antal aktörer och leder till fler köp på köpstället.

Solution Design

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig förbättra effektiviteten och öka kunbdflödet med Solution Design. Fördelar på kort, mellan och lång sikt.

SOLUTION DESIGN