Økt effektivitet og økt kundestrøm

Skap en sømløs forbrukeropplevelse som øker gjennomstrømningen og forbedrer tjenestetilbudet og effektiviteten.

Effektivitetsmodeller fører til økt omsetning og reduserte kostnader

Gjennom sortering av forbrukerdata og analyse av effektiviseringsmodeller, hjelper vi kundene våre å tolke rådata, bruke innsikten til løsninger som forbedrer tjenester og reduserer driftskostnader. Effektivitetsstudier hjelper kunder å redusere tiden som brukes på aktiviteter uten verdiskapning. Som et resultat økes impuls- og mersalget og omsetningen.

Forbedret service gjennom effektiviseringsmodeller.

Gjennom studier og analyser av hele reisen til både forbrukerne og personale, identifiserer vi forbedringsområdene. Vi identifiserer bevegelsesmønster og utfører prosesskartlegging som danner grunnlag for å finne løsninger som forbedrer den generelle effektiviteten og øker forbrukertilfredshet.

Ved å innhente rådata og samarbeid med våre partnere, tolker vi våre funn for å gi best mulig innspill om kundestrategi og fremtidig business.

Improved service offer and operational efficiency for Costa

ITAB samarbeidet med Costa for å utvikle og forbedre forbrukermiljøet og servicetilbudet, samt skape en rekke enheter som kunne passe inn i alle butikkene. Forbedret driftseffektivitet og optimalisering av lokalene var essensielt for å få en referanse som kunne skaleres over hele  Storbritannia.

En mer fristendeopplevelse oppmuntrer nå til surfing av mat og drikke samtidig som den informerer om produkt- og miljøpåvirkningen. Kunder kan bestille på forhånd med Klikk & Hent eller gå inn for en bedre effektivitet og kortere serveringstid.

Kasseoppsettet ble optimalisert for å redusere tiden det tar å lage drikken, slik at personalets bevegelser kunne reduseres.  Bevegelsesstuder ble deretter gjennomfør for å utvikle løsningen videre.

Å skille seg ut fra konkurrentene ved den raskeste og mest effektive ordremodellen vil utgjøre en vesentlig forskjell i et overfylt marked, og vil lede til økt salg.

Solution Design

Les mer om hvordan vi kan bidra til økt effektivitet og øke kundestrømmen gjennom Solution Design og Våre løsninger. Fordeler på kort og lang sikt.

Våre løsninger