Färska livsmedel driver ökad försäljning

Italienska stormarknadskedjan Iper testar nya koncept för att dra nytta av lokala konsumentbehov och öka sin försäljning.

Urbana konsumenter driver innovation

För att dra nytta av konsumenternas lokala konsumtionsbeteende ville Iper utvärdera om lokala stormarknader, med ett uppdaterat format och erbjudande, kunde bidra till att öka deras konverteringar och försäljning.

Design med fokus på att behålla varumärkesmedvetenhet

Konceptet baserades på att analysera trender och undersöka marknaden. När vi gick till designfasen var en av utmaningarna som diskuterades hur man behåller varumärkeskännedom i ett så litet format. Utan att äventyra konsumentflödet och smarta produktexponering.

Ett attraktivt livsmedelskoncept

Den reducerade men genomtänkta layouten ledde som väntat till att urbana konsumenter uppskattar varumärkets anpassning till den flexibla mattrenden. Varumärkesupplevelsen har paketerats som ett erbjudande som omfattar både ”mat att ta med” och ”mat till senare”. Det här nya food court-erbjudandet för Iper Monza har bidragit till att öka konverteringarna och försäljningen av deras matutbud.

En smidig och distinkt utcheckning

Eftersom utcheckningsfasen är avgörande för den kompletta upplevelsen har det här området utformats noggrant för att öka genomströmningen, minska köerna och antalet kunder som avbryter köp. Automatiska grindar har förts in i designen för en mer sömlös upplevelse som ytterligare förbättrar utcheckningsområdet.

Share this on