LUOMME RATKAISUT DYMAAMISEN JA KETTERÄN PROSESSIN AVULLA

Prosessimme on ihmiskeskeinen. Otamme suunnitteluprosessissa aina huomioon asiakkaan sekä kuluttajan. Varmistamme jokaisessa vaiheessa, että ymmärrämme toisiamme. Tämä antaa meille mahdollisuuden siirtyä nopeasti ja tehokkaasti prosessin läpi.

EMPATHY

Kohderyhmästä oppiminen ja yksityiskohtaisten haasteiden ymmärtäminen, jonka pyrimme ratkaisemaan.

1.

DEFINE

Määritä painopistealueet ymmärtämällä loppukäyttäjämatka samalla kun testataan nykyisiä tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta koskevia tietoja. asiakastyöpajoja, joissa tutkitaan uusinta ajattelua ja tuetaan ideointivaihetta.

2.

IDEATE

Aivoriihi ja arvopotentiaaliratkaisut, mukaan lukien kaikki tutkimustiedot ja kuluttaja-analyysit. Muotoile mahdollisia ratkaisuja ja luo valitut ideat yhdessä kehittyäksesi edelleen.

3.

PROTOTYPE

Kohderyhmän ja asiakkaanpanos. Toista ja tarkenna. Kehittää ratkaisuja teknologian ja tekniikan kehittämisen sekä prototyyppien tekeminen ideoista.

4.

TEST

Kaupan testaus ja iterointi - mukaan lukien sekä ennakko- että jälkimittaus kuluttajien ja kollegoiden kanssa integroimalla suunnittelu ja sidosryhmät hot house -palveluun

5.