LUOMME RATKAISUT DYMAAMISEN JA KETTERÄN PROSESSIN AVULLA

Prosessimme on ihmiskeskeinen. Otamme suunnitteluprosessissa aina huomioon asiakkaan sekä kuluttajan. Varmistamme jokaisessa vaiheessa, että ymmärrämme toisiamme. Tämä antaa meille mahdollisuuden siirtyä nopeasti ja tehokkaasti prosessin läpi.

EMPATHY

Tuntemalla kohderyhmä ratkaisemme heidän yksityiskohtaiset haasteet. Lähde- ja kuluttajatiedot mahdollistaa määrällisen ja laadukkaan analyysin.

1.

DEFINE

Tutkimalla kuluttajan matkaa, testataan nykyistä tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Asiakastyöpajoissa tutustutaan uusimpiin malleihin ja tuetaan ideointivaiheita.

2.

IDEATE

Aivoriihi ja potenttiaaliset ratkaisut, sisältäen kaikki tutkimusdata ja kuluttajaanalyysien näkökohdat. Muotoilemme potenttiaalisia ratkaisuja ja luomme vaihtoehtoisia ideoita kehittyäksemme edelleen.

3.

PROTOTYPE

Kohderyhmän ja asiakkaan panos. Toistuvin menetelmin ja jalostaen. Kehitämme ratkaisuja sekä prototyyppejä teknologian ja tekniikan avulla.

4.

TEST

Testaamme tuotteitamme jatkuvasti - ennen ja jälkeen asennuksen.

5.