Co-op Farringdon - ett förbättrat erbjudande

Co-op hade som mål att leverera en ny front-end och tredjepartstjänst som främjar personalen men även sina innerstadskonsumenter. ITAB och Co-op skapade tillsammans det nya front-end upplägget, som har implementerats i Farringdon-butiken i London. Det nya konceptet levererar en snabbare och mer heltäckande service, förbättrar konsumentnöjdheten och den operativa effektiviteten.

Förbättrat butiksformat

I nära samarbete med Co-op designade och utvecklade ITAB en skalbar och effektivare layout för mindre butiker. Genom intensiva arbetsmöten kunde teamet utveckla en formel som stödjer en rotation bland personalen, vilket ger större synlighet samtidigt som det upprätthåller konsumentflödet under hektiska perioder men även under hela dagen.

 

Flexibel, skalbar och innovativ möbeldesign

Genom att göra hela butiksresan genom konsumenternas ögon kunde ITAB stötta Co-op i att förbättra konsumentresan och utveckla möbler som lämpar sig för utrullning av stora volymer. Genom Solution Design kunde Co-op göra konsumentvalen enklare, minska stressen vid betalningsstället och förbättrade konverteringen genom att öka impulsköpen

Mer om Solution Design

Genomtänkt ergonomi underlättar konsumenternas resa

Genom djupgående analyser av hur konsumenter använder utrymmet kunde ITAB förbättra ergonomin och stödja Co-op i att utveckla nya möbler för självbetjäning. Genom att förbättra visuella intryck, höja varor till ögonhöjd och designa om ytan för påsar, underlättade Co-op konsumentresan och minskade stressen vid betalningstillfället.

Tydlig navigering och val för konsumenterna

Ren och tydlig skyltning implementerades över hela kassaområdet för att vägleda konsumenter att göra rätt val för deras transaktion- och servicebehov. Både generella och produktskyltar sattes upp för att bättre informera och vägleda konsumenten.

Konsumentinteraktionssystem

 

Flödeshantering och större impuls

Köhanteringslösningar stöttade den nya skyltningen, uppmuntrade till användning och förbättrade flödet. Detta möjliggjorde också in-queue merchandising (IQM), vilket gav ytterligare försäljningsmöjligheter genom impuls- och sista-minuten-varuerbjudanden.

Share this on