Co-op Farringdon - ett förbättrat erbjudande

Co-op hade som mål att leverera en ny front-end och tredjepartstjänst som främjar personalen men även sina innerstadskonsumenter. ITAB och Co-op skapade tillsammans det nya front-end upplägget, som har implementerats i Farringdon-butiken i London. Det nya konceptet levererar en snabbare och mer heltäckande service, förbättrar konsumentnöjdheten och den operativa effektiviteten.

Förbättrat butiksformat

I nära samarbete med Co-op designade och utvecklade ITAB en skalbar och effektivare layout för mindre butiker. Genom intensiva arbetsmöten kunde teamet utveckla en formel som stödjer en rotation bland personalen, vilket ger större synlighet samtidigt som det upprätthåller konsumentflödet under hektiska perioder men även under hela dagen.

Flexibel, skalbar och innovativ möbeldesign

Genom att göra hela butiksresan genom konsumenternas ögon kunde ITAB stötta Co-op i att förbättra konsumentresan och utveckla möbler som lämpar sig för utrullning av stora volymer. Genom Solution Design kunde Co-op göra konsumentvalen enklare, minska stressen vid betalningsstället och förbättrade konverteringen genom att öka impulsköpen

Mer om Solution Design

Större valmöjligheter genom självbetjäning

Konsumenter efterfrågar större valmöjligheter och bekvämlighet i butik, särskilt kring betalning och uppfyllelse. Co-op Farringdon har intelligent designtänkande som uppfyller dessa krav. Butiken har ett större antal självbetjäningskassor och en förbättrad layout, vilket ger tydliga hänvisningar till de konsumenter som letar efter snabbare kortbetalning jämfört med bemannade platser för betalning.

Självbetjäning

Genomtänkt ergonomi underlättar konsumenternas resa

Genom djupanalyser i hur konsumenter använder utrymmet kunde ITAB påverka förbättrad ergonomi och stödja Co-op i att utveckla nya självbetjäningsmöbler. Genom att förbättra visuella hänvisningar, höja varor till ögonhöjd och designa om lösningen för påsar underlättade Co-op konsumentresan och minskade stressen vid betalningsstället.

Tydlig navigering och valmöjligheter för konsumenterna

Stilren och tydlig skyltning applicerades i hela kassaområdet för att vägleda konsumenter att göra rätt val för deras betal- och servicebehov. Skyltar på en mer övergripande nivå och med produktinformation sågs över för att bättre informera och vägleda konsumenter.

System för konsumentinteraktion

Flödeshantering och ökade impulsköp

Lösningar för köhantering kompletterar den nya skyltningen och uppmuntrar till användning vilket förbättrar flödet. Detta möjliggjorde också in-queue merchandising (IQM), vilket gav ytterligare försäljningsmöjligheter genom impuls- och sista-minuten-erbjudanden.

Share this on