SAMMEN SKAPER VI LØSNINGER GJENNOM EN SMIDIG OG DYNAMISK PROSESS

Solution Design prosessen setter mennesket i fokus. Vi lar alltid forbrukeren og vår kunde være delaktig i utviklingsprosessen. Hvert steg avstemmes med kunden for å sikre at vi har etablert forståelse hos interessegruppene, noe som gjør at vi kan gå igjennom prosessen, teste og lære på kort tid.

SKAPE FORSTÅELSE

Innhente informasjon om målgruppen og skaffe detaljert kunnskap om de utfordringene vi vil løse. Innhente kunnskap og forbrukerdata - både kvantitative og kvalitative - for å kunne gjennomføre en grundig analyse.

1.

DEFINERE

Definere fokusområdene ved å forstå kundereisen fra begynnelse til slutt. Stressteste tilgjengelig data for produktiv og operativ effektivitet. Workshops med kunden for å avdekke de seneste tanker og ideer som kan bidra til idéfasen.

2.

IDÉFASE

Brainstorming og vurdering av mulige løsninger som ivaretar alle aspekter av forskningsdata som er innhentet og forbrukeranalyser. Utforme potensielle løsninger og sammen definere de idéer som skal videreutvikles.

3.

PROTOTYPER

Fra idé til prototyper. Samle input fra de involverte og kunden, og avstemme dette. Sørge for teknisk gjennomgang før prototyper utvikles.

4.

TEST

Testing i butikk. Ansatt- og forbrukermålinger gjennomføres både i for- og etterkant.

5.