Effektivitet i detaljhandelen

%

forbedret effektivitet kan oppnås ved å endre måten forbrukeren sjekker ut og avslutter sin handlerunde, samtidig som man fokuserer på forbrukerflyt og tilfredshet for å tillate en forbedret ROI-modell (kasseløsninger)

%

øke verdien pr transaksjon ved å tilby kundene større valgmuligheter ved selvbetjening

%

online-kunder verdsetter hastighet og effektivitet over lagertilgjengelighet og returtjenester

¹ ITAB Case Study   ² ITAB Case Study   ³ ITAB Insights

SERVICE OPTIMISATION

Focused retail efficiency models to drive service improvements and future savings across the operating model that drive increased conversion and reduce operating costs.

KUNDESTRØM

Studier for å avdekke tid brukt på aktiviteter uten verdiskapning, og for å maksimere og øke impuls og tilleggessalg.

DIGITALT ENGASJEMENT

Teknologi som veileder, tiltrekker og informerer for å gi en sømløs handleopplevelse som bidrar til en bedre forbrukerreise og holder forbrukerens oppmerksomhet på ditt varemerke.