Strategi og transformasjon

%

of millennials suggest that in-store shopping is still their preferred retail channel, even with those who regularly engage in online shopping

%

of UK consumers prefer to buy from companies that are reducing their use of plastics and two thirds want greater transparency in how companies source their materials

%

of online-shoppers value speed and efficiency above stock availability and return services

RESEARCH & INNSIKT

Forbrukerfokusert forskning for å definere målgrupper og deres behov.

DATA ANALYSER

Datafangst og analyse av forbrukeradferd og merkevaren, for å bedre opplevelsen, drive engasjement og salg.

WORKSHOPS FOR KUNDER

Med engasjerte interessenter og samarbeidsfokuserte workshops bygges robuste forretningsideer som gir bedre avkastning på investeringer.  Dette støttes av tilpassede studier gjennom ITAB’s globale nettverk.