VI SKAPAR LÖSNINGAR TILLSAMMANS GENOM EN AGIL OCH DYNAMISK PROCESS

Processen vi följer i Solution Design-processen sätter människan i centrum. Vi låter alltid konsumenten och vår kund vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Varje steg gör det möjligt för oss att stämma av med våra kunder för att se till att vi har etablerat förståelse hos intressentgrupperna. Processen gör att vi kan gå igenom designprocessen, testa och lära oss på kort tid.

SKAPA FÖRSTÅELSE

Ta reda på mer om målgruppen och skaffa detaljerade kunskaper om den utmaning vi vill lösa. Inhämta kunskap och konsumentdata, både kvantitativa och kvalitativa för att möjliggöra en djupgående analys.

1.

DEFINIERA

Definiera fokusområden genom att förstå kundresan från början till slut och samtidigt stresstesta befintliga data för produktivitet och operativ effektivitet. Workshoppar med kunden för att utforska de senaste tankegångarna och bidra till idéfasen.

2.

FORMA IDÉER

Brainstorma och utvärdera möjliga lösningar, inklusive alla aspekter av forskningsdata och konsumentanalys. Formulera potentiella lösningar och skapa gemensamt de utvalda idéer som ska vidareutvecklas.

3.

SKAPA PROTOTYPER

Fokusgrupper och synpunkter från kunder. Stäm av och förfina. Utveckla lösningarna genom teknisk utveckling och genom att skapa prototyper av idéerna.

4.

TESTA

Testning och iteration i butik – inklusive mätning både före och efter med konsumenter och medarbetare genom drivhusintegrering av design och intressenter

5.