Effektivitet i detaljhandeln

%

efficiency improvement can be gained by changing the way the consumer checks out and ends their journey, while focusing on consumer flow and satisfaction to allow for an improved ROI model (checkouts) ¹

%

increase in transaction value by offering customers greater choice through self serve, while also further generation up to 24 hours labour saving per store, per week (café) ²

%

of online-shoppers value speed and efficiency above stock availability and return services ³

¹ ITAB Case Study   ² ITAB Case Study   ³ ITAB Insights

SERVICEOPTIMERING

Specifika effektivitetsmodeller för att driva serviceförbättringar och framtida besparingar över hela verksamhetsmodellen som driver ökad konvertering och minskar driftskostnaderna.

KUNDFLÖDE

Effektivitetsstudier för att minska tidsåtgången för aktiviteter som inte skapar mervärde, för att maximera och öka impuls- och merförsäljningen.

DIGITALT ENGAGEMANG

Sömlös teknik i butiken för att vägleda, locka och informera för en sömlös shoppingupplevelse som förbättrar kundresan och håller kunden kopplad till ditt varumärke.