Strategi och transformation

%

of millennials suggest that in-store shopping is still their preferred retail channel, even with those who regularly engage in online shopping ¹

%

of UK consumers prefer to buy from companies that are reducing their use of plastics and two thirds want greater transparency in how companies source their materials ²

%

of online-shoppers value speed and efficiency above stock availability and return services ³

UNDERSÖKNINGAR & INSIKTER

Konsumentfokuserade undersökningar för att hjälpa till att definiera målgrupper och deras behov, samt insikter inom och utanför sektorn och inspirationsfokus.

DATAANALYS

Datainsamling och analys av beteenden och varumärkesprestation för att förbättra upplevelsen och driva engagemang och försäljning.

WORKSHOPPAR FÖR KUNDER

Engagemang av intressenter och samarbetsfokuserade workshoppar för att bygga upp robusta affärsidéer som ger bättre avkastning på investeringen. Stödjer varumärkessafari och skräddarsydda studier som genereras via ITABs globala nätverk.