Strategi och transformation

UNDERSÖKNINGAR OCH INSIKTER

Konsumentfokuserade undersökningar för att underlätta definitionen av målgrupper och deras behov, samt insikter inom och utanför sektorn och fokus på inspiration.

DATAANALYS

Datainsamling och analys av beteenden och varumärkesprestanda för att förbättra upplevelsen och öka engagemanget och försäljningen.

WORKSHOPPAR FÖR KUNDER

Engagemang av intressenter och samarbetsfokuserade workshoppar för att bygga upp robusta affärsidéer som ger bättre avkastning på investeringen. Stödjer varumärkessafari och skräddarsydda studier som genereras via ITABs globala nätverk.