CO-CREATIE VIA EEN DYNAMISCH EN AGILE PROCES

Binnen solution design volgen we een proces dat is gericht op mensen. De consument en onze klant plaatsen wij centraal in het ontwikkelproces. Samen met u doorlopen wij elke fase. Dankzij dit proces kunnen wij voortvarend door het designproces bewegen en snel aan de slag met testen en verdiepen.

INLEVINGSVERMOGEN

Leren over de doelgroep en de details benoemen. Dat is de uitdaging die wij, de retailer en ITAB, willen oplossen. Consumentgegevens, kwantitatief en kwalitatief, zijn de basis voor een diepgaande analyse.

1.

DEFINIËREN

Door de klantbeleving van begin tot eind te doorgronden, ontdekken we de focusgebieden. Die definiëren wij. We voeren een stresstest uit op de productiviteit en operationele efficiëntie. Workshops helpen bij verkenning van de nieuwste denkwijzen en ideeënvorming.

2.

IDEEËNVORMING

Brainstormen en co-creatie. Welke oplossingen bieden meerwaarde? We kijken daarbij ook naar onderzoeksgegevens en consumentenanalyse. De co-creatie gaat verder met de uitwerking van de geselecteerde ideeën.

3.

PROTOTYPE

Ideeën brengen we naar de realiteit via prototypen. We gebruiken daarbij focusgroepen, klanteninput en een proces van iteratie en verfijning. Door de toepassing van technologie geven we vorm aan oplossingen.

4.

TESTEN

Om het succes van de oplossing te testen, nemen we de stap naar instore testing. We herhalen de procedure meerdere keren en werken met pre- en postmetingen. Dat doen we met consumenten én retailmedewerkers, via een intensieve workshop, zogenaamde hothouse, waarin design én stakeholders samenkomen.

5.